Archívy kategórií: Gabriele Amorth

Gabriele Amorth – Posledný exorcista

Autor: Gabriele Amorth
Originál názov: L’ultimo esorcista
Počet strán: 244
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Don Bosco

Anotácia: Páter Amorth v dlhom rozprávaní upozorňuje na hroznú skutočnosť: Po viac ako 160 000 vykonaných exorcizmoch rozpráva najváženejší exorcista Katolíckej cirkvi o svojom dlhom zápase proti satanovi. Pri otvorenom rozhovore vychádzajú na povrch znepokojujúce podrobnosti: satan prebýva vo Vatikáne; mágia, špiritizmus a povery stoja za vraždou rehoľnej sestry; fenomén počtu posadnutých detí rastie; zápas proti zlu, ktorý sa začal pri vzniku sveta, bude trvať až do konca vekov a my sa nachádzame už pred poslednou bitkou. Páter Amorth v dlhom rozprávaní upozorňuje na hroznú skutočnosť: Cirkev už viac neverí v existenciu diabla, biskupi nemenujú nových exorcistov vo svojich diecézach a niet viac mladých kňazov, ktorí by boli ochotní naučiť sa náuku a prax oslobodenia duší. Posledný vatikánsky exorcista nemá nasledovníkov, ale pole zápasu proti temným silám nemôže zostať opustené.

Po knihe Rituál  od Matta Baglia som sa rozhodla siahnuť po ďalšej knihe, ktorá sa zaoberá témou exorcizmu, tento krát je to kniha od jedného z najváženejších exorcistov Katolíckej cirkvi – pátra Gabriela Amortha, ktorý sa v knihe Rituál taktiež spomína.

„Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“

(1 Pt 5, 8-9)

Posledný exorcista je kniha plná skutočných príbehov a skúseností pátra Amortha čoby exorcistu ako aj udalostí, v ktorých diabol hral významnú úlohu. Podaktorí si možno povedia, že niektoré udalosti v knihe sú smiešne a už vonkoncom nemôžu byť reálne no ja im verím. Každému  jednému stretu pátra Amortha s diablom, každému exorcizmu i nenávistnému pohľadu ľudí pod vplyvom démonov.

Pri knihách ako je táto si uvedomujem aký obrovský vplyv na svet má diabol akú „skvelú“ prácu odvádza, všetky nepokoje vraždy, zloba všetko je jeho majstrovským plánom ako ľudí dostať čo najďalej zo správnej cesty, zviesť ich na cestu ktorá vedie priamo do zatratenia.

Páter Amorth zvádza každodenný boj s kniežaťom tohto sveta, otcom lži – samotným diablom. Pri jeho skúsenostiach s týmto zápasom, ktoré sú opisované v knihe mi často krát behal mráz po chrbte, nemo som hľadela na stránky a nechápala ako je také niečo možné no verila som tomu, že je to skutočné. Je rozdiel vidieť film, kde je vám diabol predostretý ako akási komická postava prípadne rohatá figúrka, ktorá má od reality veľmi ďaleko a sledovať ako prehovára ústami ľudí, ktorých posadne, vidieť nenávistné pohľady, ktoré patria bytosti zo samotného pekla a nie človeku. Už len z opisov v knihe ma striasalo takže si neviem predstaviť aké to musí byť ak ste niečoho takého priamym účastníkom.

No neboli to len strach, zdesenie, ľútosť,  ktoré som cítila počas čítania ale aj nádej. Nádej, že nie sme diablovi ponechaní napospas. I keď sme ním pokúšaní, trápení a niektorí i posadnutí nie sme sami. Nikdy nie sme sami, Boh nás neopúšťa a aj z trápenia, ktoré môžeme prežívať môže vzísť niečo, čo nás posunie ďalej bližšie k tej správnej ceste.

Toto všetko táto útla knižka obsahuje, skutočné udalosti, skúsenosti exorcistu zápasiaceho so samotným zlom, ukážky vplyvu diabla na náš svet, ktoré si možno ani neuvedomujeme no nie je to práve jeho víťazstvo? Vplývať na nás nebadane aby sme si ani neuvedomili, že to čo nás ovplyvňuje je zlo? Knihu môžem len a len odporúčať tým ktorých táto téma zaujíma a ja osobne si asi nájdem aj ďalšie knihy pátra Amortha.

Moje hodnotenie: