Víkend s Lindou Poitevin – 3. DEŇ (Anotácia ku knihe Sins of the Lost)

SINS OF THE LOST

tretia kniha zo série The Grigori Legacy

Nebo a peklo sú na pokraji vojny, zatiaľ čo si Lucifer buduje armádu nefilimov a čaká pokým sa jeho nový plán stane realitou – a to, mať Nefilimské dieťa svojej krvnej línie, aby viedlo jeho vojsko ku katastrofickému víťazstvu.

S chýrmi o pretrvávajúcej zúrivej vojne na Zemi, Alex bojuje, aby zachránila ľudstvo pred jeho vlastným zmätkom, zanechávajúc málo času pre jej začínajúci vzťah so Sethom, mužom s nebeským pôvodom, ktorý sa zmocnil jej srdca. Ale keď začnú miznúť nefilimské deti, spoločne s Alexinou zraniteľnou neterou, nevyhnutná vojna medzi Nebom a Peklom sa stane osobnou tak ako hriech.

Nebo má vlastné plány, ako bojovať s prichádzajúcou apokalypsou, ale najskôr potrebuje Setha späť. Žiadaná, aby zradila muža, ktorého ľúbi, Alex musí požiadať o pomoc spriaznenú dušu, o ktorej si myslela, že sa jej vzdala – archanjela Aramaela, ktorý možno bude jej poslednou šancou na záchranu svojej rodiny a ľudstva z popola Luciferovho Armagedonu.

ENGLISH VERSION BELOW

SINS OF THE LOST

3rd book in The Grigori Legacy series

Heaven and Hell are on the brink of war as Lucifer builds his Nephilim army and waits for his new agenda to become a reality — that of having a Nephilim child of his own bloodline to lead his forces to cataclysmic victory.

With rumors of the pending war rampant on Earth, Alex fights to save humanity from its own panic –¬ leaving little time for her fledgling relationship with Seth, the man with heavenly origins who has captured her

heart. But when Nephilim children begin to disappear, along with Alex’s own vulnerable niece, the inevitable war between Heaven and Hell becomes as personal as sin.

Heaven has its own plans to fight the coming apocalypse, but first it needs Seth back. Asked to betray the man she loves, Alex must turn for help to the soulmate she thought she’d given up — the Archangel Aramael, who may be her last chance to save her family and humanity from the ashes of Lucifer’s Armageddon.

Názor na “Víkend s Lindou Poitevin – 3. DEŇ (Anotácia ku knihe Sins of the Lost)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *